ACASA      |     EDITURA      |     ARHIVA      |     COMENZI      |     CONTACT
EDITURA MUZICALA 2010
        Lucrarea prezintă un fragment de istorie muzicală românească – de secol XIX - XX – în relaţie cu o prestigioasă instituţie franceză de învăţământ artistic – Schola Cantorum din Paris – ceea ce a presupus în afara studiului istoriografic complex o interesantă incursiune în didactica specializată, a timpurilor mai vechi, dar şi cea actuală. Comentarea momentelor de viaţă şi activitate a peste 60 de români – printre care creatori (Alessandrescu, Andricu, Chirescu, Cuclin, Cucu, Golestan, Kiriac, Mihalovici, Rogalski, Vasilescu), interpreţi (C-tin Bobescu, J. Bănescu, Enacovici, Filionescu, Th. Lupu, Vulpescu), profesori (Baciu, Bârsan, Drâmba, Georgescu, Manoliu, E. Michailescu, Otescu, Petrescu, Simonis, Stoia), preoţi-bizantinologi (I. D. Petrescu, Marin Ionescu, Ştefan Popescu), artişti (poeţii M. Breslaşu, V. Gheorghiu, plasticianul N. Agârbiceanu, coregrafa A. Cezar), intelectuali – diplomaţi (Al. Catargi, E. Neculcea) care au urmat Schola Cantorum – mulţi dintre ei şi cursul de compoziţie al maestrului Vincent d’Indy –, ca şi a celor care au predat aici (Algazi, Celibidache, azi Diana Cazaban) a subliniat nu numai legătura culturală dintre cele două ţări surori, ci şi un anumit model de învăţământ artistic european, ce ajunge peste secol până la noi.
Doina Anca
Paron Floriştean
Muzicieni români la Schola Cantorum din Paris

Lucrare distinsa cu Premiul Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor 
din Romania pe anul 2010  

acasa      |     editura      |     arhiva      |     comenzi      |     contact