EDITURA MUZICALA

    Înfiinţată la 1 octombrie 1957 sub patronajul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Editura Muzicală şi-a păstrat prin specificul ei, pe parcursul a mai bine de o jumătate de veac, unicitatea în peisajul culturii scrise româneşti. Având ca obiectiv principal tipărirea creaţiilor muzicale ale compozitorilor români şi editarea lucrărilor muzicologice şi pedagogice în special ale autorilor autohtoni, Editura Muzicală a îmbogăţit cultura românească prin contribuţia adusă acestui sector al artei muzicale româneşti. 

     În structura tematică a proiectelor editoriale – materializate într-un număr impresionant de titluri, de ordinul miilor – şi-au găsit loc atât creaţia muzicală propriu-zisă, în diversele ei compartimente (partituri simfonice şi vocal-simfonice, de operă şi balet, muzică de cameră, muzică pentru diferite formaţii corale, muzică uşoară, bibliografie şcolară etc.), cât şi creaţia muzicologică românească (lucrări de istorie şi estetică a muzicii, studii de muzicologie, ghiduri, dicţionare, lexicoane, monografii, lucrări de memorialistică, colecţii de folclor, traduceri din literatura universală etc.). În plus, Editura Muzicală şi-a îmbogăţit şi diversificat activitatea prin preluarea revistei Actualitatea Muzicală (în anul 2000) şi editarea ei într-un nou format, de asemenea prin editarea de CD-uri, broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale, toate acestea  venind în întâmpinarea atât a specialistului îndeaproape interesat de largul spectru al ideilor muzicale contemporane, cât şi a melomanului pasionat, precum şi în sprijinul compozitorilor şi autorilor români de carte muzicală, ale căror opere pot fi astfel popularizate la un standard de prezentare cu adevărat profesionist.

ACASA      |     EDITURA      |     ARHIVA      |     COMENZI      |     CONTACT
DESPRE NOI

EDITURA MUZICALA 2010
acasa      |     editura      |     arhiva      |     comenzi      |     contact
EDITURA MUZICALA
REFERENTI